Ekonomické poradenstvo na mieru

 

MS METAL

Naše službyKontakty
Účtovníctvo:

Účtovníctvo:

 

Vedenie jednoduchého účtovníctva

 

Vedenie podvojného účtovníctva

Kontakty

Poradenstvo:

 

Daňové poradenstvo

 

Účtovné poradenstvo

Kontakty
Poradenstvo:

Ďalšie služby:

  • komunikáciu so štátnymi úradmi a finančnými inštitúciami (Finančná správa, poisťovne, katastrálny úrad, bankové subjekty)
  • spôsob a rozsah komunikácie podľa individuálnych požiadaviek a potrieb firmy
  • možnosť dohodnúť aj zastupovanie klienta napr. v prípade daňovej kontroly
  • pre nových zákazníkov konzultácie týkajúce sa založenia firmy, výberu jej právnej subjektivity
  • riešenie personálnej agendy (pracovné zmluvy, optimalizácia nákladov na zamestnanca…)
  • poradenstvo v oblasti riadenia podniku (ekonomické analýzy za účelom zefektívnenia prevádzky, posúdenie rentability, rezervy, návrhy ďalšieho smerovania).

   

Kontakty
Ďalšie služby:

Kontakty

 
email: info@msmetal.sk
tel: +421 904 455125

Sídlo:
MS Metal, s.r.o.
Robotnícka 2138
017 01 Považská Bystrica

Kancelária:
Žilinska cesta 790/17
01701 Považská Bystrica

IČO: 36836001
IČ DPH: SK2022445381